3-4-latki

SÓWKI to grupa dzieci 3-4 latków.

          Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 8 chłopców i 17 dziewczynek.  Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe

i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak

i na placu zabaw. Chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia

w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.

Mamy swój wierszyk mówiący o naszej grupie.

My jesteśmy małe ,,SÓWKI”.

Bardzo mądre mamy główki.

Wesoło bawimy się w szkole.

Bo kochamy nasze przedszkole.