Akcja Żonkile

Dzisiaj cała szkoła bierze udział w Akcji Żonkile. W tym roku wypada 80 rocznica powstania w getcie warszawskim. Pamiętamy.

 


Akcja Żonkile