Andrzejkowe spotkanie 🪄

Czwartkowy wieczór był dla uczniów klas czwartych okazją do spotkania się z okazji andrzejek. Zaczęły się one od konkursu przy muzyce – „gorące krzesła”. Następnie uczniowie świetnie bawili się podczas jabłkowej rywalizacji, polegającej na tym, kto pierwszy ugryzie owoc. Potem miał miejsce poczęstunek. Uczniowie z wielkim apetytem spałaszowali pizzę. Przedostatnim punktem była zabawa – wróżba z ustawianiem butów. Spotkanie zakończyło się wróżeniem z wosku lanym przez klucz. 🗝️🕯️✨🔮

 


Andrzejkowe spotkanie 🪄