Bezpieczeństwo w czasie wakacji

Pogadanka dla klas ósmych ma temat bezpieczeństwa i zagrożeń w czasie wakacji,z przedstawicielami Policji,Straży Pożarnej i Aplagi.


Bezpieczeństwo w czasie wakacji