Dzień Babci i Dziadka w Domu Kultury

24 stycznia 2020r. z okazji „Dnia Babci i Dziadka” – grupa 5 latków z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rożnowie wystąpiła w Domu

Kultury w Rożnowie dla wszystkich Babć i Dziadków.


Dzień Babci i Dziadka w Domu Kultury