Dzień Edukacji Narodowej

Dzień ten rozpoczął się spotkaniem uczniów z wychowawcą. Następnie wszyscy obejrzeli część artystyczną, która była dedykowana pracownikom szkoły. Wiersze, piosenki, kwiaty i tradycyjne „sto lat” okazały się wspaniałym podziękowaniem za trud wkładany w wychowanie młodego pokolenia. Dyrektor szkoły, Pani Grażyna Przybył nagrodziła nauczycieli i innych szkoły. Dzień ten upłynął w przyjaznej i radosnej atmosferze. Uczniowie, inaczej niż zwykle, mogli wziąć udział w zabawach i grach integrujących zespoły klasowe pod hasłem: „JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO”.


Dzień Edukacji Narodowej