Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie

Drugiego września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Rożnowie. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna. Na początku głos zabrał dyrektor CUW w Obornikach, Krzysztof Hetmański, który przedstawił Panią Grażynę Przybył, która od 1 września 2019 r. objęła stanowisko dyrektora placówki oraz panią Anitę Bugaj, która będzie pełnić funkcję wicedyrektora. Następnie głos zajęła Dyrektor szkoły, przedstawiła nowych nauczycieli i życzyła uczniom owocnej pracy i wielu sukcesów. Potem uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się do klas.


Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie