KANGUR 2021 – komunikat

Komunikat dla uczniów klas III – VIII, w związku z udziałem w konkursie matematycznym – KANGUR 2021

Chętni uczniowie Konkursu Matematycznego, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

TUWiNM i Regionalni Organizatorzy Konkursu Kangur wystosowali poniższe informacje do szkolnych koordynatorów. Wybrane aspekty dotyczące uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przedstawiam poniżej.
„Konkurs ma się odbyć 18 marca 2021 w formie stacjonarnej o godzinie 9:00_ wersja papierowa, przyznawanie nagród bez zmian (patrz § 19 Regulaminu na stronie TUWiNM).
W przypadku trudnej sytuacji kiedy nie będzie możliwe przeprowadzenie konkursu w wersji papierowej to Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu podejmie odpowiednie decyzje; czyli konkurs odbędzie się za pośrednictwem internetu i wtedy obowiązują inne terminy i inne nagradzanie (patrz § 20 Regulaminu na stronie TUWiNM).
Nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu. Proszę zapoznać się z nim na stronie TUWi NM.
Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
• Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta. Opłata wpisowa za jednego uczestnika to 10zł do 10 lutego 2021 roku
Każdy uczestnik w dniu konkursu otrzyma układankę logiczną w postaci breloczka.
Kontynuujemy zbieranie od rodziców oświadczeń o zgodzie na udział w Konkursie i przetwarzanie danych. Oświadczenia pozostają w szkole.”

Zgłoszenia ucznia wraz z oświadczeniem pobranym ze strony

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf i wpisowym 10 zł proszę dostarczyć w kopercie z dopiskiem KANGUR do sekretariatu szkoły, do 9 II 2021 r.

Szkolny koordynator – Alina Ochalik-Jabkowska


KANGUR 2021 – komunikat