KANGUR 2021 – Komunikaty organizatora regionalnego

Zawody Konkursu „Kangur Matematyczny” w roku szkolnym 2021.

Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021r., godz.9:00. Dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu, a nie mogli wziąć w nim udziału w dniu 22.04.21 z powodu zamknięcia szkoły, Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań konkursowych za pośrednictwem internetu.”