Komunikat – Powiatowy Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki

Komunikat dla uczniów klas IV – VIII, w związku z udziałem w Powiatowym Konkursie Matematycznym o tytuł Mistrza Matematyki, w

roku szkolnym 2020/2021.

  1. Do 10 IV 2021 chętni uczniowie zgłoszą swój udział szkolnemu organizatorowi.
  2. Uczestnicy i ich rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem Powiatowego Konkursu Matematycznego o tytuł Mistrza Matematyki (w załączeniu).
  3. Etap szkolny odbędzie się 27 IV br. (wersja, godzina zostaną podane zainteresowanym w późniejszym terminie).
  4. Uczniowie podczas konkursu postępują zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie, rozpowszechniają matematykę i chętnie podejmują się rozwiązywania nieszablonowych zadań.

Szkolny organizator: Alina Ochalik-Jabkowska

PKM regulamin 2021 SP


Komunikat – Powiatowy Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki