V Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

V Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Ryczywole był dla nas bardzo udany, nasze dwie reprezentantki Fryderyka Warguła i Faustyna Zydorczak zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsca. GRATULUJEMY!