MKM – Kangur 2023

16 marca br., jak co roku tuż, przed powitaniem wiosny odbył się MKM – KANGUR 2023. Z 20-u zgłoszonych wychowanków z klas II –VIII, wzięło udział 16-u uczniów.

Po komisyjnym otwarciu koperty z arkuszami konkursowymi uczestnicy z zacięciem rozwiązywali zadania konkursowe, które dostarczyły nowych doświadczeń i zachęciły do wysiłku intelektualnego. 🧮👏🏼


MKM – Kangur 2023