Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wdrożenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. oraz opracowanie i koordynowanie szkolnym projektem czytelniczym „Moda na czytanie”.

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu ogólnopolskiego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, ogólnopolskiej akcji rozpowszechnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem była, jak sama nazwa wskazuje, podniesienie aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnych z zainteresowaniami dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności do książek, podejmowanie działań sprzyjających promowaniu systematycznego czytania oraz kształtowania twórczych postaw.

Na zakup nowości wydawniczych nasza biblioteka uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 15000 tysięcy złotych od organu prowadzącego. Z przyznanych środków zakupiono 267 egzemplarzy książek, w tym ok. 40% środków przeznaczono na zakup lektur, a także na liście zakupów znalazły się sprzęt

i elementy wyposażenia biblioteki (laptop, dwa czytniki, drukarka, dwa fotele oraz cztery regały i dwie sztalugi w ramach promocji), „Vademecum nauczyciela bibliotekarza” oraz drewniany teatrzyk Kamishibai z wydawnictwa „Tibum” oraz 5 bajek edukacyjnych

i terapeutycznych. Dotychczasowy księgozbiór został wzbogacony o lektury, pozycje literatury dziecięcej, których najbardziej brakowało, a także książki popularnonaukowe, leksykony, książki młodzieżowe oraz dydaktyczne, powieści dla dorosłych jak również pozycje terapeutyczne pomocne w pracy pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga i terapeuty SI.

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa