O fantastycznej walce wyborczej słów kilka…

29 września 2020 roku zapisał się na kartach historii naszej szkoły. Już od rana Szkolna Komisja Wyborcza przygotowywała wszystko tak, aby uczniowie bez zakłóceń mogli oddać głos na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Ale przygotowania do tego dnia zaczęły się dużo wcześniej…

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie Roksana Olszewska- przewodnicząca, Zofia Szeląg – wiceprzewodnicząca, Marika Danielewicz, Dominika Nadstaga, Marcelina Jastrząbek już od momentu powołania dzielnie pracowała przygotowując ten dzień. Przyjmowanie kandydatur, dbanie o prawidłowy przebieg kampanii, przygotowanie urny, kart do głosowania, przejście odpowiedniego szkolenia jak czuwać nad sprawnością i poprawnością głosowania oraz jak prawidłowo liczyć głosy aż po sporządzenie protokołu i ogłoszenie wyników to ogrom pracy i wytrwałości, za które należy się komisji uznanie i wielkie podziękowania. Dzięki temu wszystkiemu uczniowie mogli poznać zasady demokratycznego głosowania oraz poczuć, że każdy głos jest ważny.

Ale… każdy czeka na wyniki. Po badaniach sondażowych zastanawialiśmy się, czy wyniki wyborów będą zbliżone do wyników sondażowych. Kiedy Szkolna Komisja Wyborcza zaprosiła kandydatów, aby odczytać protokół, serca zabiły mocniej. Pani Dyrektor pogratulowała nowej Przewodniczącej SU Samancie Sobańskiej oraz Wiceprzewodniczącej Zuzannie Liczak. Za emocje wyborcze serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim udziału, a wygranym życzymy powodzenia i owocnej pracy!


O fantastycznej walce wyborczej słów kilka…