Pobyt w RCPU w Rogoźnie

W minionym tygodniu uczniowie klas Va, Vb oraz VI wzięli udział w turnusie profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie. Młodzież pracowała nad umiejętnością komunikowania się, rozmawiała o uczuciach, asertywności, tolerancji, poznała sposoby radzenia sobie ze stresem, a także brała udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktycznych, a przy okazji integrowała się. Uczniowie mieli również okazję porozmawiać z Panem Markiem Siderkiem – dyrektorem sportowym oraz Panem Jakubem Michalczukiem – dyrektorem administracyjnym Polskiego Związku Narciarstwa. To było pięć wartościowych i przyjemnie spędzonych dni. Dziękujemy!


Pobyt w RCPU w Rogoźnie