Pożegnanie klas ósmych

To już czas…
Klasy ósme dziękują wychowawczyniom pani Dorocie Paszkiel i pani Małgorzacie Schoener-Wojtowicz!
Podziękowania na ręce Pani Dyrektor Grażyny Przybył oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły!
Pani Dorocie Paszkiel dziękujemy za pomysł zakończenia online, a Pani Małgorzacie Kasprzak za pomoc przy realizacji.

Patryk, dziękujemy za piękną pamiątkę!!! Dzięki Tobie te chwile pozostaną niezapomniane.