Przez „aktywność” do wiedzy … cd. – maj 2021

Po powrocie do szkolnych ławek, zapewnieniu wychowankom przyjaznej atmosfery w rozwijaniu aktywności, zajęcia lekcyjne urozmaicono rozrywkami umysłowymi i grami dydaktycznymi.

Elementy te są metodą wspomagającą edukację matematyczną, rozbudzają kreatywność, motywują do wysiłku, kształcą wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie rozwiązywali sudoku, doskonalili trening rachunkowy- „mistrz rachunków”, rywalizowali w popularnej grze „ślimak” bądź „uczniowie Pitagorasa”. Realizując zagadnienia graniastosłupy proste, uczniowie kl. VI c wykonali prace przestrzenne, a swoje pomysły zatytułowali „architektura na maksa”. Młodzi konstruktorzy to: Adam D., Jakub D, Adriann I, Julia J, Maria P, Mateusz P, Mateusz R, Daniel S.

W grze „Trzy widoki” wyobraźnią przestrzenną wyróżniła się uczennica kl. VII b Wiktoria F. Nauczyciel prowadzący- A.O-J oprócz własnych pomysłów wykorzystała propozycje gier GWO.


Przez „aktywność” do wiedzy … cd. – maj 2021