Ratownik medyczny na lekcji EDB

Klasy ósme serdecznie dziękują Pani Alicji Kosturskiej za przeprowadzone szkolenie. Uczniowie nie tylko ćwiczyli  wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale też mieli możliwość zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).


Ratownik medyczny na lekcji EDB