Sadzenie drzew w parku

17 października przedstawicie klas i Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w akcji sadzenia drzewek w rożnowskim parku.


Sadzenie drzew w parku