Spotkanie z policją nt. profilaktyki bezpieczeństwa

W poniedziałek 9 września 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie odbyły się spotkania z policją w ramach profilaktyki bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uczniowie klas I-III przypomnieli sobie najważniejsze znaki drogowe oraz zasady pieszego poruszania się po ulicach w drodze do szkoły i do domu. Dowiedzieli się też, o zasadach poruszania się rowerem w przypadku braku karty rowerowej, której ze względu na wiek nie posiadają.

Pogadankę z dziećmi przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji: sierżant sztabowy Grzegorz Til oraz młodszy aspirant Paweł Witzberg.

Policjanci zwrócili uwagę dzieci na  kontakty z obcymi osobami,  a także z nieznanymi sobie zwierzętami. Jednocześnie podkreślili jak należy się zachowywać w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. Dzieci opowiadały o przypadkach ze swojego życia i zadawały wiele pytań. Spotkanie to było jednym z wielu, które zamierzamy kontynuować.