Środki na termomodernizację ZSP w Rożnowie zostały przekazane!!!