#SzkołaPamięta

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie pamięci pomordowanym w Lasach
Rożnowskich.
30 października uczniowie klas szóstych – jak co roku – udali się do Lasów Rożnowskich.
Najpierw ukończyli quest, dzięki któremu poznali historię tego miejsca. Po zdobyciu skarbu młodzież rozwiązała przygotowany specjalnie na tę okazję quest – spotkanie. Z wiedzą, jaka tragedia miała tu miejsce, przystąpili do porządkowania mogił i złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy w imieniu całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy Radzie Rodziców, która umożliwiła nam ten wyjazd.
Dziękujemy Questy-WyprawyOdkrywców, za możliwość utworzenia Questu – Spotkania.
Ważne jest dla nas poznawanie historii regionu i pamięć o tych, którzy tu zginęli.


#SzkołaPamięta