Uczniowskie Laboratoria Przyszłości

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 3 uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania na zajęciach narzędzi TIK. Trzecioklasiści realizują podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI). Tematem przewodnim jest hasło: „Nauka przez zabawę drogą do programowania”. 


Uczniowskie Laboratoria Przyszłości