Wycieczka do Poznania

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce do Poznania. Pierwszym punktem programu była lekcja historyczna w Bramie Poznania.

Dotyczyła zawodów, których we współczesnych czasach już się nie spotyka. Uczniowie z zainteresowaniem wykonywali w grupach zadania, które zostały umieszczone na karcie pracy. Kolejnym punktem była lekcja w Muzeum Narodowym, gdzie uczniowie aktywnie wzięli udział w zajęciach pod hasłem: „Fałszerze dzieł sztuki”. Z wielkim zaangażowaniem wysłuchali opowieści o dziełach zgromadzonych w muzeum, a na końcu „poszukiwali” tytułów obrazów oraz nazwisk ich autorów. To był udany wyjazd. Dopisały pogoda, humory i pozytywne nastawienie uczniów. 😁🏛️🐐