Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Szanowni Państwo
W związku z powrotem uczniów do szkoły (nauka hybrydowa i stacjonarna ) prosimy o zapoznanie się z aktualizacją wytycznych MEN, MZ GIS. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły przestrzegajmy ustalonych zasad, przypominajmy dzieciom o myciu rąk i dezynfekcji.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkol_podstawowych_i_ponadpodstawowych


Wytyczne MEiN, MZ i GIS