XXXVI Rajd do Objezierza

Już po raz trzydziesty szósty spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach wyruszył Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem. Rożnowo reprezentowały trzy drużyny ze Szkoły Podstawowej. W szkole drużyny zaliczały zadania, którymi m.in. były prace plastyczne i konkurs wiedzy o poecie. W Objezierzu każda grupa musiała wykazać się umiejętnościami sportowymi, biorąc udział w różnych konkurencjach.  Na końcu zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki.


XXXVI Rajd do Objezierza