Czasopismo oświatowe „wielkoPOLSKA oświata-naszym wspólnym dobrem”