Kangur 2024

Komunikat dla uczniów klas II– VIII (rodziców/prawnych opiekunów) w związku z udziałem w konkursie matematycznym KANGUR 2024. 

                                     Chętni uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

TUWiNM i Regionalni Organizatorzy Konkursu Kangur wystosowali poniższe informacje do szkolnych koordynatorów. Wybrane aspekty dotyczące uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przedstawiam poniżej:

  XXXIV edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się 21 MARCA 2024 r. – czwartek godz. 9:00.
Wpisowe za konkurs wynosi 16 zł od uczestnika. Każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę uczestnictwa https://www.kangur-mat.pl/image/nagroda_uczestnictwa_2024.jpg

                                                                                                                                                   
Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej. Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023 roku. Szkolny koordynator zgłasza uczestników za pomocą swojego konta. Regulamin konkursu. https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych. Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów pozostają w szkole.”

Zgłoszenia ucznia wraz z wypełnionym oświadczeniem pobranym ze strony

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

i wpisowym 16 zł, proszę dostarczyć w kopercie z dopiskiem KANGUR do szkolnego koordynatora, do 30 stycznia 2024 r.
Alina Ochalik-Jabkowska – szkolny koordynator

 


Kangur 2024