Komunikat dla uczniów klas III – VIII, w związku z KANGURem 2023

Chętni uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

TUWiNM i Regionalni Organizatorzy Konkursu Kangur wystosowali poniższe informacje do szkolnych koordynatorów. Wybrane aspekty dotyczące uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przedstawiam poniżej:

XXXII Edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY odbędzie się

16 MARCA 2023 r. – czwartek godz. 9:00.
Wpisowe za konkurs wynosi 14 zł od uczestnika. Każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę uczestnictwa. https://www.kangur-mat.pl/image/nagroda_uczestnictwa_2023.png

Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej i wtedy nagradzanie będzie takie jak zawsze było w wersji papierowej (patrz § 19 Regulaminu ze strony ww.kangur-mat.pl/zasady.php).
Natomiast, jeśli przeprowadzenie konkursu w wersji papierowej nie będzie możliwe, to Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu podejmie odpowiednie decyzje; czyli konkurs odbędzie się za pośrednictwem Internetu i wtedy obowiązuje inne nagradzanie (patrz § 21 Regulaminu-www.kangur-mat.pl/zasady.php).
Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023 roku. Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta. Nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu. https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych. Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów pozostają w szkole.”

Zgłoszenia ucznia wraz z oświadczeniem pobranym ze strony

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

i wpisowym 14 zł, proszę dostarczyć w kopercie z dopiskiem KANGUR do szkolnego koordynatora, do 27 stycznia 2023 r.

Alina Ochalik-Jabkowska – szkolny koordynator


Komunikat dla uczniów klas III – VIII, w związku z KANGURem 2023