Konkurs literacki z okazji Dnia Pluszowego Misia

Biblioteka Szkolna
ogłasza konkurs literacki z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia
na krótkie opowiadanie o swoim ukochanym Misiu.

Opowieści prosimy przynosić do Pani Doroty Paszkiel bądź Pani Joanny Fortuniak-Fleiszar
lub wysłać na Teams do wyżej wymienionych nauczycielek

do dnia 30 listopada.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w grudniu.

Regulamin Konkursu Literackiego

z okazji

Dnia Pluszowego Misia

 1. Organizatorem Konkursu są pracownicy Biblioteki Szkolnej.

 2. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III oraz uczniów z klas IV-VIII SP.

 3. Pracą konkursową ma być krótkie opowiadanie, nie przekraczające 200 słów.

 1. Tematem pracy konkursowej powinien być pluszowy miś.

 2. Praca konkursowa może być napisana ręcznie lub może stanowić wydruk komputerowy.

 3. Pracę konkursową należy dostarczyć do biblioteki do dnia 30.11.2021 r.

 4. Prace konkursowe oceni jury złożone z pań bibliotekarek.

 5. Wyniki konkursu zostaną podane 21.12.2021 r.

 6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 7. Wszystkie kwestie, których nie uwzględnia niniejszy regulamin, rozstrzygane są przez organizatorów.

   


Konkurs literacki z okazji Dnia Pluszowego Misia