Opieka stomatologiczna w szkołach

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Uczeń ma ustawowo przydzieloną zgodę na profilaktykę:

• badanie stomatologiczne

• zabieg lakierowania zębów


Opieka stomatologiczna w szkołach