Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo ,

W związku z ubieganiem się Gminy Oborniki o grant dla dzieci z rodzin pegeerowskich, gdzie rodzice lub dziadkowie byli zatrudnieni w PGR Objezierze bardzo prosimy, aby rodzice dzieci, które są niepełnoletnie wypełnili załącznik nr 7, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz załącznik nr 9.

Podpisane ww. dokumenty należy złożyć do sekretariatu naszej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2021 roku do godz. 10.00.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego 
Załącznik_nr_9_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego internet


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym