Pracownicy

 

DYREKTOR:                    Grażyna Przybył 
WICEDYREKTOR:         Anita Bugaj 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  : 

 

SEKRETARZ SZKOŁY:  Teresa Twardecka 

INTENDENT :                  Jerzy Bartecki   

 

 

 PRACOWNICY OBSŁUGI: 

 

     Borowiak Małgorzata 

     Bukowska Arletta 

     Bukowska Paulina 

     Ból Janusz 

     Ból Przemysław 

     Dopierała Agnieszka 

     Horna Anna 

     Ławniczak Agnieszka 

     Rakowska Kinga 

     Rakowska Teresa 

     Słowińska Justyna 

 

 Lp.   Nauczyciel   Kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
1  Bartoszek Agnieszka  wychowanie przedszkolne 
2.  Bugaj Anita  język polski,   logopedia, etyka, edukacja wczesnoszkolna, 
3.  Bukowska Beata  nauczanie zintegrowane, technika 
4  Cebulski Przemysław  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 
5.  Chojnacka Hanna  przyroda, chemia, biologia, geografia 
6.  Czechowska Ewa  nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne 
7.  Dreger Romana  nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, język angielski 
     
9  Filipowska Beata  język angielski, informatyka 
10  Filoda Urszula  wychowanie fizyczne, licencja  trenerska C – piłka ręczna 
11  Fortuniak- Fleiszar Joanna  język polski, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, bibliotekarstwo, informacja naukowa i elektroniczna, oligofrenopedagogika, edukacja przez szachy, realizator programu profilaktycznego Unplugged 
12  Garstecka Hanna  nauczanie początkowe , wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna,  
13  Jastrząbek Alicja  język polski, nauczanie początkowe 
14  Kasprzak Małgorzata  historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, informatyka z technologią informacyjną 
15  Kozieł  Edyta  język niemiecki 
16  Krenz – Przybysz Anna  wychowanie przedszkolne, nauka gry w szachy , profilaktyka i terapia pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika 
17  Majchrzak Anna  nauczanie zintegrowane, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczanie początkowe 
18  Marut  Arletta  nauczanie zintegrowane, biologia 
19  Maślanka  Karina  wychowanie fizyczne 
20  Mikołajczak Krystyna  fizyka, matematyka, bibliotekoznawstwo, edukacja czytelnicza i medialna 
21  Mułek Anna  fizyka z informatyką, pedagogika, nauczanie początkowe, bibliotekarstwo 
22  Ochalik – Jabkowska Alina  matematyka, informatyka 
23  Paszkiel Dorota  język polski, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, realizator programu profilaktycznego Unplugged 
24  Pawlak – Telgeren  Agnieszka  język angielski, kulturoznawstwo, 
25  Grażyna Przybył  język polski, wiedza o społeczeństwie i historia najnowsza, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
26  Roszkiewicz Magdalena język angielski
27  Schoener – Wojtowicz Małgorzta    nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,  logopedia,  
wychowanie prorodzinne i seksualne,  
28  Standerska Małgorzata  wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika 
29  Szewczyk Agnieszka  chemia, biologia, przyroda, technika z wychowaniem komunikacyjnym 
30  Thiem Żaneta  nauczanie zintegrowane, informatyka, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 
31  Wendland Mariusz  religia , wychowanie fizyczne 
32  Wendland  Renata  matematyka , informatyka, religia 
33  Weymann Katarzyna   język niemiecki 
34  Zaranek Barbara  plastyka, muzyka, rytmika, sztuka, wiedza o kulturze, doradztwo zawodowe