Pracownicy

 

DYREKTOR:                Grażyna Przybył 
WICEDYREKTOR:         Anita Bugaj 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  : 

SEKRETARZ SZKOŁY:  Teresa Twardecka 
 

PRACOWNICY OBSŁUGI: 

Borowiak Małgorzata

Rakowska Kinga

NAUCZYCIELE: 

LP. NAZWISKO I IMIĘ KWALIFIKACJE do prowadzenia zajęć
 1.  

Bartoszek Agnieszka wychowanie przedszkolne
 1.  

Bugaj Anita język polski,   logopedia, etyka, edukacja wczesnoszkolna, 
 1.  
Bukowska Beata nauczanie zintegrowane, technika 
 1.  
Cebulski Przemysław wychowanie fizyczne, licencja instruktora– piłka ręczna, edukacja dla bezpieczeństwa
 1.  
Chojnacka Hanna przyroda, chemia, biologia, geografia
 1.  
Czechowska Ewa nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 1.  

Dreger Romana nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
 1.  

Filipowska Beata język angielski, informatyka
 1.  

Filoda Urszula wychowanie fizyczne, licencja trenerska C piłka ręczna,
nauka gry w szachy
 1.  
Fortuniak – Fleiszar Joanna język polski, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, bibliotekarstwo, informacja naukowa i elektroniczna, oligofrenopedagogika,
integracja sensoryczna, edukacja przez szachy,
realizator programu profilaktycznego Unplugged
 1.  
Garstecka Hanna nauczanie początkowe , wychowanie przedszkolne,
terapia pedagogiczna
 1.  
Jastrząbek Alicja język polski, nauczanie początkowe
 1.  
Kasprzak Małgorzata historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie,
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,
informatyka z technologią informacyjną
 
 1.  
Jezierska Magdalena
język angielski
 1.  
Krenz-Przybysz Anna wychowanie przedszkolne, nauka gry w szachy , oligofrenopedagogika , profilaktyka i terapia pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna
 1.  
Majchrzak Anna nauczanie zintegrowane, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczanie początkowe
 1.  
Marut Arletta nauczanie zintegrowane, biologia
 1.  
Maślanka Karina wychowanie fizyczne
 1.  
Mułek Anna fizyka z informatyką, pedagogika, nauczanie początkowe, bibliotekarstwo
 1.  
Ochalik-Jabkowska Alina matematyka, informatyka
 1.  
Paszkiel Dorota język polski, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
realizator programu profilaktycznego Unplugged
 1.  
Przybył Grażyna język polski, wiedza o społeczeństwie i historia najnowsza, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 1.  
Roszkiewicz Magdalena język angielski
 1.  
Schoener-Wojtowicz Małgorzata wychowanie prorodzinne i seksualne, nauczanie początkowe,
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
logopedia     
 1.  
Standerska Małgorzata wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
 1.  
Szewczyk Agnieszka technika z wychowaniem komunikacyjnym, chemia, biologia, przyroda
 1.  
Thiem Żaneta nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjno– kompensacyjna, informatyka
 1.  
Wendland Renata matematyka , informatyka, religia
 1.  
Zaranek Barbara plastyka, muzyka, rytmika, sztuka, wiedza o kulturze, doradztwo zawodowe
 1.  

Weymann Katarzyna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, wychowanie do życia w rodzinie,
język niemiecki
 1.  

Jankowiak Katarzyna
religia
 1.  

Godawa-Sośniak Matylda
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 1.  

                Mikołajczak Krystyna

fizyka, matematyka, bibliotekoznawstwo, edukacja czytelnicza i medialna
 1.  

                  Wendland Mariusz

religia, wychowanie fizyczne