Pracownicy

 

DYREKTOR:                Grażyna Przybył 
WICEDYREKTOR:         Anita Bugaj 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  : 

SEKRETARZ SZKOŁY:  Teresa Twardecka 
 

PRACOWNICY OBSŁUGI: 

Borowiak Małgorzata

Rakowska Kinga

 

NAUCZYCIELE: 

NAZWISKO I IMIĘ KWALIFIKACJE do prowadzenia zajęć
Bartoszek Agnieszka wychowanie przedszkolne
Bogusławski Krzysztof
religia
Bugaj Anita język polski,   logopedia, etyka, edukacja wczesnoszkolna 
Bukowska Beata nauczanie zintegrowane, technika 
Cebulski Przemysław wychowanie fizyczne, licencja instruktora-piłka ręczna,
edukacja dla bezpieczeństwa
Celebańska Żaneta
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Chojnacka Hanna przyroda, chemia, biologia, geografia
Czechowska Ewa nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
Dreger Romana nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
Dobiegała Daniel
muzyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka
Filipowska Beata język angielski, informatyka
Filoda Urszula wychowanie fizyczne, licencja trenerska C-piłka ręczna,
nauka gry w szachy
Fortuniak – Fleiszar Joanna język polski, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, bibliotekarstwo, informacja naukowa i elektroniczna, oligofrenopedagogika,
integracja sensoryczna, edukacja przez szachy,
realizator programu profilaktycznego Unplugged
Garstecka Hanna nauczanie początkowe , wychowanie przedszkolne,
terapia pedagogiczna
Godawa-Sośniak Matylda
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Jankowiak Katarzyna
religia
Jastrząbek Alicja język polski, nauczanie początkowe
Kasprzak Małgorzata historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie,
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika,
informatyka z technologią informacyjną
 
Kasprzak Marek
historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie
, biologia, przyroda, geografia,
informatyka z programowaniem w szkole  
Krenz-Przybysz Anna wychowanie przedszkolne, nauka gry w szachy , oligofrenopedagogika , profilaktyka i terapia pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna,
pedagogika specjalna
Majchrzak Anna nauczanie zintegrowane, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
nauczanie początkowe
Marut Arletta nauczanie zintegrowane, biologia
Maślanka Karina wychowanie fizyczne
Mikołajczak Krystyna
fizyka, matematyka, bibliotekoznastwo
Mułek Anna fizyka z informatyką, pedagogika, nauczanie początkowe, bibliotekarstwo
Ochalik-Jabkowska Alina matematyka, informatyka
Paszkiel Dorota język polski, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
realizator programu profilaktycznego Unplugged
Popielas-Kucznerowicz Agnieszka
języka niemiecki
Przybył Grażyna język polski, wiedza o społeczeństwie i historia najnowsza,
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarządzanie oświatą
Roszkiewicz Magdalena język angielski
Schoener-Wojtowicz Małgorzata wychowanie prorodzinne i seksualne, nauczanie początkowe,
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
logopedia     
Standerska Małgorzata wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
Staniszewska Joanna
psycholog
Szewczyk Agnieszka technika z wychowaniem komunikacyjnym, chemia, biologia, przyroda
Thiem Żaneta nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, informatyka
Wendland Renata matematyka , informatyka, religia
Weymann Katarzyna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, wychowanie do życia w rodzinie,
język niemiecki
Zaranek Barbara plastyka, muzyka, rytmika, sztuka, wiedza o kulturze, doradztwo zawodowe