Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że od 1 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych

DEKLARACJA

1.03-12.03.2021 r.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

15.03-26.03.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 15 marca 2021 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/ Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.

Jak wypełnić wniosek?

  1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki
  2. Z listy dostępnych naborów wybieramy np. Przedszkole
  3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie
  4. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.
  5. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy Złóż wniosek
  6. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie

Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w placówce 1 preferencji.

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA