Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA TANECZNE

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są zajęcia taneczne.
Spotkania odbywają się w każdą …
Na zajęciach wspólnie uczymy się nie tylko figur tanecznych, również ćwiczymy motorykę,
prawidłową postawę ciała, samodyscyplinę, orientację w przestrzeni, koncentrację.

ZESPÓŁ WOKALNY

Zajęcia wokalne dla klas 4- 6 odbywają się w każdą środę o godzinie …
Uczniowie rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach muzyki, kształtują
w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, działania w grupie.
Zespół wokalny uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz konkursach muzycznych.

 

KÓŁKO SZACHOWE

 

Miłośników królewskiej gry zapraszamy na kółko szachowe!

Zajęcia kółka szachowego w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą w każdy poniedziałek na piątek lekcji.
Nauka gry w szachy stwarza uczniom nieograniczone możliwości wykazania inicjatyw, ćwiczy pamięć, koncentruje uwagę, a ponadto inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego myślenia. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje oraz odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia uczniów, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.