Ogłaszamy nabór do klasy sportowej!

OGŁASZAMY NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 mamy możliwość utworzenia klasy sportowej (dziewczynek i chłopców). Ilość godzin przewidywana to 10h tygodniowo wychowania fizycznego.
WAŻNE!
Uczennica/Uczeń klasy sportowej NIE JEST zobligowana/y do gry w klubie sportowym; jest to dodatkowa możliwość rozwijania pasji, jednak nie obowiązkowa.

Warunkiem utworzenia takiej klasy jest:

– zebranie co najmniej 12 ( grupa) deklaracji akceptujących uczestnictwo Państwa
dziecka w klasie sportowej.

– zaświadczenie od lekarza (rodzinnego) – potwierdzające możliwość uczęszczania
dziecka do klasy sportowej.

– przeprowadzenie próby sprawności wśród kandydatów – o terminie poinformujemy
na stronie szkoły.

Prosimy o informację dotyczącą chęci uczęszczania Państwa dziecka do klasy sportowej oraz oddanie lub przesłanie wstępnej deklaracji do sekretariatu szkoły zsroznowo@oborniki.pl do dnia 20.05.2021r.

Podania dostępne są tu: KLASA SPORTOWA oraz w sekretariacie.

Nasza szkoła przez sport, świadomą naukę i zdrowe żywienie kształtuje przyszłe pokolenie.
Grajmy Razem!Ogłaszamy nabór do klasy sportowej!