TRWA NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie w naszej szkole czwarta klasa o profilu sportowym.


Nabór – do końca maja (nabór dotyczy również dzieci spoza szkoły).
Dokumenty potrzebne do rekrutacji:
podanie do klasy sportowej

test sprawnościowy

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie.

dodatkowe informacje

Zaplanowano zajęcia pokazowe dla dzieci i zebrania z rodzicami – będziemy o nich informować na bieżąco.

Dlaczego warto wybrać klasę sportową? Oto kilka argumentów, które przekonają niezdecydowanych rodziców.

Dzieci potrzebują ruchu

Sport, nawet w tak dużej ilości (10 godzin zajęć tygodniowo), pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. Mimo dużego wysiłku, dziecko – po takich zajęciach – szybciej się uczy, gdyż czuje się pobudzone – mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na nauce.

Sport kształtuje charakter

Sport kształtuje charakter uczniów – stają się oni zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i chęć samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji. Muszą tak zaplanować swoje obowiązki, by znaleźć czas także na przyjemności. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.

Szansa na sukces

Sport rozwija pasję dziecka, co w przyszłości może zaowocować tym, że będzie ono bardziej zmotywowane, a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem,
co w dzisiejszych czasach jest sporym zagrożeniem.

Zdrowe nawyki

Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które są przydatne podczas całego życia.
Po ukończeniu szkoły, absolwenci klas sportowych z chęcią spędzają czas na zewnątrz
i uprawiają sporty – co wpływa na ich lepszy stan zdrowia. Nawyki z dzieciństwa procentują w dalszym życiu.

Kontakty towarzyskie

Klasy sportowe bardzo zbliżają uczniów – przyjaźnie powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas wyjazdów, obozów, treningów i zawodów dzieci uczą się pomocy innym oraz współpracy.

Klasa sportowa to bardzo dobry wybór, o ile samo dziecko jest nią zainteresowane. Rozwój fizyczny – jaki zapewnia taka klasa – sprawia, że odnosi ono sukcesy nie tylko w sporcie, ale także w innych sferach życia.


TRWA NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ