Opieka zdrowotna

Gabinet pielęgniarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie : parter

Czynny: czwartki oraz co druga środa miesiąca w godzinach 8.00-15.00.

Opieka medyczna – pielęgniarka dyplomowana pani Czesława Pińczyńska.

 

Zadania pielęgniarki w szkole:

 • Pielęgniarka szkolna lub higienistka opiekuje się dziećmi i młodzieżą w szkole. Są to uczniowie od 6. do 19. roku życia
 • Wykonuje testy przesiewowe (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, słuch, postawę ciała).
 • Pomaga uczniom, którzy mają problemy zdrowotne:
  • w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością,
  • w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia,
  • udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki.
 • Wykonuje zabiegi i procedury lecznicze zlecone przez lekarza.
 • Udziela pomocy w nagłych wypadkach.
 • Współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.
 • Prowadzi profilaktykę próchnicy.


Wyposażenie gabinetu:

– meble: kozetka, stolik zabiegowy, parawan, biurko, szafka kartoteczna
(regularnie myte i dezynfekowane),

– umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik do mydła, środki dezynfekujące,
ręczniki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte ręczniki,

– aparatura kontrolno-pomiarowa i sprzęt medyczny:
waga medyczna ze wzrostomierzem,
aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
stetoskop,
tablice Snellena do badania ostrości wzroku,

– przenośna apteczka zwierająca zestaw przeciwwstrząsowy, opatrunki jałowe,
bandaże, gazy, rękawiczki jednorazowe, wodę utlenioną i środki odkażające,
tabletki przeciwbólowe, maseczkę twarzową do sztucznego oddychania,
chustę trójkątną oraz szynę Kramera .

Gabinet pielęgniarki został wyposażony zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. oraz z dnia 24 września 2013 r.

*****************************************************************************************

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OBORNIKACH:

https://www.gov.pl/web/psse-oborniki

PEDIKULOZA informacja

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

REZYGNACJA Z OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

LIST Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki do Rodziców

*******************************************************************************************
Profilaktyka stomatologiczna

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zapewnienia uczniom szkół podstawowych opiekę stomatologiczną

1. Podmioty Lecznicze działające w ramach NFZ realizujące porozumienie . Zawarte z organem prowadzącym szkołę mają za zadanie przeprowadzić zabiegi profilaktyczne.

2. Uczeń ma ustawowo przydzieloną zgodę na profilaktykę: badanie stomatologiczne oraz zabieg lakierowania zębów.

3. Jeżeli rodzic nie wyrazi chęci, aby jego dziecko miało zapewniony przegląd i lakierowanie zębów, wyraża pisemny sprzeciw, który powinien zostać dostarczony do szkoły.

4. Opiekę stomatologiczną w naszej szkole sprawuje:

MEDIROOT Urszula Korzeniowska

ul. św. Wojciecha 16, 62-100 Wągrowiec

Woj.: Wielkopolskie

tel. 534 248 830,

e-mail : rkorzeniowski@gmail.com

5. O planowanych przeglądach rodzice zostaną poinformowani przez szkołę przez e-dziennik, natomiast informację o wyniku badania i zaleceniach przekaże rodzicom gabinet stomatologiczny wg danych kontaktowych.

Informacja dla rodziców, badania przesiewowe